ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG

Điều hòa Samsung Model: AS18UW loại 2 cục 1 chiều công suất 18.000BTU

Điều hòa Samsung Model: AS18UW loại 2 cục 1 chiều công suất 18.000BTU

AS18UW đ Điều hòa Samsung Model: AS18UW loại 2 cục 1 chiều công suất 18.000BTU
 • Mã sản phẩm: AS18UW
 • Bảo hành:
Điều hòa Samsung Model: AS12UW loại 2 cục 1 chiều công suất 12.000BTU

Điều hòa Samsung Model: AS12UW loại 2 cục 1 chiều công suất 12.000BTU

AS12UW đ Điều hòa Samsung Model: AS12UW loại 2 cục 1 chiều công suất 12.000BTU
 • Mã sản phẩm: AS12UW
 • Bảo hành:
Điều hòa Samsung Model: AS09RW loại 2 cục 1 chiều công suất 9.000BTU

Điều hòa Samsung Model: AS09RW loại 2 cục 1 chiều công suất 9.000BTU

AS09RW đ Điều hòa Samsung Model: AS09RW loại 2 cục 1 chiều công suất 9.000BTU
 • Mã sản phẩm: AS09RW
 • Bảo hành:
Điều hòa Sharp AH-X24VEW inverter 1 chiều 24000BTU

Điều hòa Sharp AH-X24VEW inverter 1 chiều 24000BTU

AH-X24VEW 14.900.000 đ Điều hòa Sharp AH-X24VEW inverter 1 chiều 24000BTU
 • Mã sản phẩm: AH-X24VEW
 • Bảo hành:
Điều hòa Sharp AH-X18VEW inverter 1 chiều 18000BTU

Điều hòa Sharp AH-X18VEW inverter 1 chiều 18000BTU

AH-X18VEW 12.900.000 đ Điều hòa Sharp AH-X18VEW inverter 1 chiều 18000BTU
 • Mã sản phẩm: AH-X18VEW
 • Bảo hành:
Điều hòa Sharp AH-X12VEW inverter 1 chiều 12000BTU

Điều hòa Sharp AH-X12VEW inverter 1 chiều 12000BTU

AH-X12VEW 8.600.000 đ Điều hòa Sharp AH-X12VEW inverter 1 chiều 12000BTU
 • Mã sản phẩm: AH-X12VEW
 • Bảo hành:
Điều hòa Sharp AH-X9VEW inverter 1 chiều 9000BTU

Điều hòa Sharp AH-X9VEW inverter 1 chiều 9000BTU

AH-X9VEW 6.500.000 đ Điều hòa Sharp AH-X9VEW inverter 1 chiều 9000BTU
 • Mã sản phẩm: AH-X9VEW
 • Bảo hành:

0888043222