Show more Show less

Điều hòa Samsung

Điều hòa Samsung Model: AQ18UL loại 2 cục 2 chiều công suất 18.000BTU

Điều hòa Samsung Model: AQ18UL loại 2 cục 2 chiều công suất 18.000BTU

AQ18UL đ Điều hòa Samsung Model: AQ18UL loại 2 cục 2 chiều công suất 18.000BTU
 • Mã sản phẩm: AQ18UL
 • Bảo hành:
Điều hòa Samsung Model: AQ12ULN loại 2 cục 2 chiều công suất 12.000BTU

Điều hòa Samsung Model: AQ12ULN loại 2 cục 2 chiều công suất 12.000BTU

AQ12ULN đ Điều hòa Samsung Model: AQ12ULN loại 2 cục 2 chiều công suất 12.000BTU
 • Mã sản phẩm: AQ12ULN
 • Bảo hành:
Điều hòa Samsung Model: AQ09ULN loại 2 cục 2 chiều công suất 9.000BTU

Điều hòa Samsung Model: AQ09ULN loại 2 cục 2 chiều công suất 9.000BTU

AQ09ULN đ Điều hòa Samsung Model: AQ09ULN loại 2 cục 2 chiều công suất 9.000BTU
 • Mã sản phẩm: AQ09ULN
 • Bảo hành:
Điều hòa Samsung Model: AS18UW loại 2 cục 1 chiều công suất 18.000BTU

Điều hòa Samsung Model: AS18UW loại 2 cục 1 chiều công suất 18.000BTU

AS18UW đ Điều hòa Samsung Model: AS18UW loại 2 cục 1 chiều công suất 18.000BTU
 • Mã sản phẩm: AS18UW
 • Bảo hành:
Điều hòa Samsung Model: AS12UW loại 2 cục 1 chiều công suất 12.000BTU

Điều hòa Samsung Model: AS12UW loại 2 cục 1 chiều công suất 12.000BTU

AS12UW đ Điều hòa Samsung Model: AS12UW loại 2 cục 1 chiều công suất 12.000BTU
 • Mã sản phẩm: AS12UW
 • Bảo hành:
Điều hòa Samsung Model: AS09RW loại 2 cục 1 chiều công suất 9.000BTU

Điều hòa Samsung Model: AS09RW loại 2 cục 1 chiều công suất 9.000BTU

AS09RW đ Điều hòa Samsung Model: AS09RW loại 2 cục 1 chiều công suất 9.000BTU
 • Mã sản phẩm: AS09RW
 • Bảo hành:

0888043222