ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG

Điều hòa Gree GVH42AH-M1NNA5A công suất 42000BTU 2 chiều

Điều hòa Gree GVH42AH-M1NNA5A công suất 42000BTU 2 chiều

GVH42AH-M1NNA5A 33.800.000 đ Điều hòa Gree GVH42AH-M1NNA5A công suất 42000BTU 2 chiều
  • Mã sản phẩm: GVH42AH-M1NNA5A
  • Bảo hành:
Điều hòa Gree GVH24AG-K1NNA5Acông suất 24000BTU 2 chiều

Điều hòa Gree GVH24AG-K1NNA5Acông suất 24000BTU 2 chiều

GVH24AG-K1NNA5A 22.000.000 đ Điều hòa Gree GVH24AG-K1NNA5Acông suất 24000BTU 2 chiều
  • Mã sản phẩm: GVH24AG-K1NNA5A
  • Bảo hành:
Điều hòa Gree GVC42AH-M1NNA5A công suất 42000BTU 1 chiều

Điều hòa Gree GVC42AH-M1NNA5A công suất 42000BTU 1 chiều

GVC42AH-M1NNA5A 30.700.000 đ Điều hòa Gree GVC42AH-M1NNA5A công suất 42000BTU 1 chiều
  • Mã sản phẩm: GVC42AH-M1NNA5A
  • Bảo hành:
Điều hòa Gree GVC36AH-M1NNA5A công suất 36000BTU 1 chiều

Điều hòa Gree GVC36AH-M1NNA5A công suất 36000BTU 1 chiều

GVC36AH-M1NNA5A 29.300.000 đ Điều hòa Gree GVC36AH-M1NNA5A công suất 36000BTU 1 chiều
  • Mã sản phẩm: GVC36AH-M1NNA5A
  • Bảo hành:

0888043222