Điều hòa Model mới

Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ24UKH-8 24000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ24UKH-8 24000BTU

CU/CS-YZ24UKH-8 đ Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ24UKH-8 24000BTU
 • Mã sản phẩm: CU/CS-YZ24UKH-8
 • Bảo hành:
Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ18UKH-8 18000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ18UKH-8 18000BTU

CU/CS-YZ18UKH-8 đ Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ18UKH-8 18000BTU
 • Mã sản phẩm: CU/CS-YZ18UKH-8
 • Bảo hành:
Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ12UKH-8 12000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ12UKH-8 12000BTU

CU/CS-YZ12UKH-8 đ Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ12UKH-8 12000BTU
 • Mã sản phẩm: CU/CS-YZ12UKH-8
 • Bảo hành:
Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ9UKH-8 9000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ9UKH-8 9000BTU

CU/CS-YZ9UKH-8 đ Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ9UKH-8 9000BTU
 • Mã sản phẩm: CU/CS-YZ9UKH-8
 • Bảo hành:
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU24TKH-8 24000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU24TKH-8 24000BTU

CU/CS-XU24TKH-8 đ Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU24TKH-8 24000BTU
 • Mã sản phẩm: CU/CS-XU24TKH-8
 • Bảo hành:
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU18TKH-8 18000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU18TKH-8 18000BTU

CU/CS-XU18TKH-8 đ Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU18TKH-8 18000BTU
 • Mã sản phẩm: CU/CS-XU18TKH-8
 • Bảo hành:
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU12TKH-8 12000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU12TKH-8 12000BTU

CU/CS-XU12TKH-8 đ Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU12TKH-8 12000BTU
 • Mã sản phẩm: CU/CS-XU12TKH-8
 • Bảo hành:
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU9TKH-8 9000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU9TKH-8 9000BTU

CU/CS-XU9TKH-8 đ Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU9TKH-8 9000BTU
 • Mã sản phẩm: CU/CS-XU9TKH-8
 • Bảo hành:

0888043222