Show more Show less

Điều hòa Sharp

Điều hòa Sharp AH-X24VEW inverter 1 chiều 24000BTU

Điều hòa Sharp AH-X24VEW inverter 1 chiều 24000BTU

AH-X24VEW 14.900.000 đ Điều hòa Sharp AH-X24VEW inverter 1 chiều 24000BTU
  • Mã sản phẩm: AH-X24VEW
  • Bảo hành:
Điều hòa Sharp AH-X18VEW inverter 1 chiều 18000BTU

Điều hòa Sharp AH-X18VEW inverter 1 chiều 18000BTU

AH-X18VEW 12.900.000 đ Điều hòa Sharp AH-X18VEW inverter 1 chiều 18000BTU
  • Mã sản phẩm: AH-X18VEW
  • Bảo hành:
Điều hòa Sharp AH-X12VEW inverter 1 chiều 12000BTU

Điều hòa Sharp AH-X12VEW inverter 1 chiều 12000BTU

AH-X12VEW 8.600.000 đ Điều hòa Sharp AH-X12VEW inverter 1 chiều 12000BTU
  • Mã sản phẩm: AH-X12VEW
  • Bảo hành:
Điều hòa Sharp AH-X9VEW inverter 1 chiều 9000BTU

Điều hòa Sharp AH-X9VEW inverter 1 chiều 9000BTU

AH-X9VEW 6.500.000 đ Điều hòa Sharp AH-X9VEW inverter 1 chiều 9000BTU
  • Mã sản phẩm: AH-X9VEW
  • Bảo hành:

0888043222