ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG

Điều hòa Samsung Model: AQ18UL loại 2 cục 2 chiều công suất 18.000BTU

Điều hòa Samsung Model: AQ18UL loại 2 cục 2 chiều công suất 18.000BTU

AQ18UL đ Điều hòa Samsung Model: AQ18UL loại 2 cục 2 chiều công suất 18.000BTU
  • Mã sản phẩm: AQ18UL
  • Bảo hành:
Điều hòa Samsung Model: AQ12ULN loại 2 cục 2 chiều công suất 12.000BTU

Điều hòa Samsung Model: AQ12ULN loại 2 cục 2 chiều công suất 12.000BTU

AQ12ULN đ Điều hòa Samsung Model: AQ12ULN loại 2 cục 2 chiều công suất 12.000BTU
  • Mã sản phẩm: AQ12ULN
  • Bảo hành:
Điều hòa Samsung Model: AQ09ULN loại 2 cục 2 chiều công suất 9.000BTU

Điều hòa Samsung Model: AQ09ULN loại 2 cục 2 chiều công suất 9.000BTU

AQ09ULN đ Điều hòa Samsung Model: AQ09ULN loại 2 cục 2 chiều công suất 9.000BTU
  • Mã sản phẩm: AQ09ULN
  • Bảo hành:

0888043222